نتیجه جستجو برای شبکه

 • سوئیچ جونیپر Q5100سوئیچ شبکه جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-DC-AFI

  پارت نامبر : QFX5100-48S-DC-AFI سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS کارائی واقعی بالا به همراه بیشترین بازده قابلیت پشتیبانی از زیر ساخت مجازی سازی تنوع در ارائه پورت با سرعت ها توسعه پذیری همراه با بهره وری اقتصادی مدیریت و آسان در کنار قابلیت های برتر 48 واسط 10G 6 واسط 40G
 • سوئیچ جونیپر Q5100سوئیچ شبکه جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-D-3AFO

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-48S-AFO سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS کارائی واقعی بالا به همراه بیشترین بازده قابلیت پشتیبانی از زیر ساخت مجازی سازی تنوع در ارائه پورت با سرعت ها توسعه پذیری همراه با بهره وری اقتصادی مدیریت و آسان در کنار قابلیت های برتر
 • سوئیچ شبکه جونیپرسوئیچ شبکه جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-D-3AFI

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-48S-AFI سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS کارائی واقعی بالا به همراه بیشترین بازده قابلیت پشتیبانی از زیر ساخت مجازی سازی تنوع در ارائه پورت با سرعت ها توسعه پذیری همراه با بهره وری اقتصادی مدیریت و آسان در کنار قابلیت های برتر
 • سوئیچ شبکه جونیپرسوئیچ شبکه جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-AFO

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-48S-AFO سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS کارائی واقعی بالا به همراه بیشترین بازده قابلیت پشتیبانی از زیر ساخت مجازی سازی تنوع در ارائه پورت با سرعت ها توسعه پذیری همراه با بهره وری اقتصادی مدیریت و آسان در کنار قابلیت های برتر
 • سوئیچ شبکه جونیپرسوئیچ شبکه جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-AFI

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-48S-AFI سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS کارائی واقعی بالا به همراه بیشترین بازده قابلیت پشتیبانی از زیر ساخت مجازی سازی تنوع در ارائه پورت با سرعت ها توسعه پذیری همراه با بهره وری اقتصادی مدیریت و آسان در کنار قابلیت های برتر
 • سوئیچ جونیپرسوئیچ جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-DC-AFO

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-96S-DC-AFO سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS ظرفیت سوئیچ : 2.56Tbps/1.44 Bpps نوع منبع تغذیه DC
 • سوئیچ جونیپرسوئیچ جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-DC-AFI

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-96S-DC-AFI سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS ظرفیت سوئیچ : 2.56Tbps/1.44 Bpps نوع منبع تغذیه DC
 • سوئیچ جونیپرسوئیچ جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-DC-AFO

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-96S-DC-AFO سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS ظرفیت سوئیچ : 2.56Tbps/1.44 Bpps نوع منبع تغذیه DC
 • سوئیچ جونیپرسوئیچ جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-AFO

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-96S-AFO سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS ظرفیت سوئیچ : 2.56Tbps/1.44 Bpps
 • سوئیچ جونیپرسوئیچ جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-AFI

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر پارت نامبر : QFX5100-96S-AFI سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS ظرفیت سوئیچ : 2.56Tbps/1.44 Bpps
 • سوئیچ جونیپرسوئیچ جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-D-3AFO

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر QFX5100-24Q پارت نامبر : QFX5100-24Q-D-3AFO سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS
 • سوئیچ جونیپرسوئیچ جونیپر

  سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-D-3AFI

  نام محصول : سوئیچ شبکه جونیپر QFX5100-24Q پارت نامبر : QFX5100-24Q-AFO سری محصول: QFX5100 نوع محصول: سوئیچ لایه 3 ماژولار: بله سیستم عامل:Junos OS
پیگیری سفارش
لیست مقایسه