تلفن

WS-C3650

سوئیچ سیسکو 3650

سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-L

سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-L سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-L  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…
placeholder

سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-L

سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-L سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-L  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…
placeholder

سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-L

سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-L سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-L  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…

سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UZ-L

سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UZ-L سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UZ-L  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…

سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UR-L

سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UR-L سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UR-L  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…

سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-L

سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-L سوییچ Cisco WS-C3650-12X48UQ-L  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…

سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-S

سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-S سوییچ Cisco WS-C3650-24PDM-S  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…

سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-S

سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-S سوییچ Cisco WS-C3650-48FQM-S  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…

سوییچ Cisco WS-C3650-8X24UQ-S

سوییچ Cisco WS-C3650-8X24UQ-S سوییچ Cisco WS-C3650-8X24UQ-S  از سوئیچ های سیسکو Catalyst 3650 سری نسل جدیدی از سوئیچ های جداگانه و انعطاف…
پشتیبانی آنلاین

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.