فروش Cisco CP-6841

4 کالا

 • تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6841-3PW-CE-K9تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6841-3PW-NA-K9

  تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6841-3PW-AU-K9

  تلفن تحت شبکه سیسکو  Cisco CP-6841-3PW-AU-K9 بعنوان گوشی ویپ با کاربری ساده ایده آل برای کارکنان و کارمندان اداری، مدیریتی و اجرایی است. 6841 مناسب محیط های مشترک محیط کاری است که به دنبال یک تجربه پایدار با صدای با کیفیت می باشند. این پارت نامبر از 6841 برای کشورهای استرالیا و نیوزیلند طراحی شده است.
 • CP-6841-3PW-UK-K9تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6841-3PW-NA-K9

  تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6841-3PW-CE-K9

  تلفن تحت شبکه سیسکو  Cisco CP-6841-3PW-CE-K9 بعنوان گوشی ویپ با کاربری ساده ایده آل برای کارکنان و کارمندان اداری، مدیریتی و اجرایی است. 6841 مناسب محیط های مشترک محیط کاری است که به دنبال یک تجربه پایدار با صدای با کیفیت می باشند. این پارت نامبر از 6841 برای کشورهای اروپایی طراحی شده است.
 • تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6841-3PW-NA-K9تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6841-3PW-CE-K9

  تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6841-3PW-NA-K9

  تلفن تحت شبکه سیسکو  Cisco CP-6841-3PW-NA-K9 بعنوان گوشی ویپ با کاربری ساده ایده آل برای کارکنان و کارمندان اداری، مدیریتی و اجرایی است. 6841 مناسب محیط های مشترک محیط کاری است که به دنبال یک تجربه پایدار با صدای با کیفیت می باشند. این پارت نامبر از 6841 برای کشورهای آمریکای شمالی طراحی شده است.
 • Cisco CP-6841-3PW-AU-K9تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6841-3PW-CE-K9

  تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6841-3PW-UK-K9

  تلفن تحت شبکه سیسکو  Cisco CP-6841-3PW-UK-K9 بعنوان گوشی ویپ با کاربری ساده ایده آل برای کارکنان و کارمندان اداری، مدیریتی و اجرایی است. 6841 مناسب محیط های مشترک محیط کاری است که به دنبال یک تجربه پایدار با صدای با کیفیت می باشند. این پارت نامبر از 6841 برای کشورهای انگلستان طراحی شده است.
پیگیری سفارش
لیست مقایسه