خرید این محصول را پیشنهاد می کنیم.
polycom hdx 7000
پلیکام hdx 7000
ویدئو کنفرانس پلیکام Polycom HDX 6000
دستگاه ویدئو کنفرانس پلیکام Polycom HDX 7000
polycom hdx 7000
پلیکام hdx 7000
ویدئو کنفرانس پلیکام Polycom HDX 6000
دستگاه ویدئو کنفرانس پلیکام Polycom HDX 7000

ویدئو کنفرانس پلیکام Polycom HDX 7000hdx7000

(دیدگاه کاربر 11)

  • قابل ارتقا جهت میزبانی 4 سایت به صورت همزمان (MCU داخلی)
  • امکان اتصال مستقیم دستگاه VCR برای ضبط یا پخش تصویر به همراه صدا
  • ارسال تصویر به صورت HD در پهنای باند 512 kbps (H.264 High profile)
  • استاندارد امنیتی