اتصال آرایه ای در میکروفن ویدئو کنفرانس polycom group

اندازه کابل میکروفن polycom برای دستگاه های سری RealPresense Group به شرح ذیل می باشد.

  •  15.2  متر با پارت نامبر 2457-29051-001
  •  6 متر با پارت نامبر 2457-23216-001
  • 4.5 متر  با پارت نامبر 2457-23215-001
  • 3 متر   با پارت نامبر 2457-28978-001

در برخی مواقع به دلیل بزرگ بودن سالن جلسات برای اینکه بتوانیم صدای سالن را با کیفیت بسیار خوبی دریافت می کنیم می توانیم از آرایه ای از میکروفن ها استفاده نماییم در شکل زیر نحوه انجام کار برای 2 آرایه میکروفن polycom نمایش داده شده است.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید باید ابتدا کابل به صورتی که علامت کابل میکروفن رو به بالا باشد را به دستگاه متصل کنید. سپس کابل را در حالی که علامت ستاره رو به بالا است به میکروفن پلیکام متصل کنید. برای اینکه بتوانیم دومین میکروفن را به میکروفن polycom اولی متصل کنیم باید سر کابل با علامت ‘میکروفن’ به درگاه دیگر میکروفن polycom متصل نمایید و سپس آن سر کابل را به شکل ستاره می باشد به میکروفن دوم متصل نمایید.

در ادامه شکل از اتصال 4 میکروفن آرایه ای را مشاهده می نمایید.