استفاده از آداپتور دوربین ویدئو کنفرانس Polycom

یکی از نکاتی که در استفاده از دوربین ویدئو کنفرانس Polycom باید مد نظر قرار گیرد این نکته می باشد که زمانی که شما بخواهید از کابل HDCI یا MiniHDCI استفاده نمایید این کابل ها برای فاصله 10 متری قادر به تامین برق دوربین از طریق POE می باشند و در کابل های HDCI یا MiniHDCi بیشتر از 10 متر باید از آداپتور مناسب برای تامین برق دوربین polycom استفاده شود.

مشخصات منبع تغذیه دوربین ویدئو کنفرانس Polycom

  • part number 1457-50526-001
  • ولتاژ 12V
  • جریان برق 3A
  • پین مرکز منفی

توجه داشته باشید که باید آداپتور سر پین منفی داشته باشد در صورت استفاده از  یک آداپتور با سر پین مثبت دوربین دچار آسیب جدی خواهد شد.