ویدئو کنفرانس کامل ترین شکل ارتباط دیدار رودررو و گفتگوی مستقیم است. در این شکل از مذاکره، طرفین با استفاده از زبان بدن می توانند مفهوم و منظور و احساسات خود را به شکل کامل به طرف مقابل منتقل کنند. بجز گفتگو مشاهده مستقیم یک قطعه یا صحنه می تواند در درک و قضاوت شخص تاثیر زیادی داشته باشد که این از طریق تشریح کلامی هرگز به دست نخواهد آمد که در اینجا مزایای ویدئو کنفرانس به کمک ما خواهند آمد.
اما ملاقات رودررو همیشه ممکن و یا راحت نیست. طرفین ممکن است در نقاط دوردست قرار داشته باشند و رسیدن آنها به یک نقطه مشترک مستلزم هزینه و زمان زیادی باشد یا اصلا ممکن نباشد. ممکن است موضوع ملاقات به قدری فوری باشد که تا رسیدن طرفین به یکدیگر دیر شده باشد مثل ملاقات بیمار و پزشک که مزیت ویدئو کنفرانس در اینجا خود را نشان خواهد داد.
ویدئوکنفرانس راه حلی برای ملاقات رودررو بین نقاط دوردست بدون اتلاف وقت ، با کمترین هزینه و بدون پذیرش ریسک سفر است.

مزایای ویدئو کنفرانس در مذاکرات


از زمانی که پژوهشگران موفق به برقراری ارتباط بین دو دستگاه رایانه و تبادل داده بین آنها شدند، در پی گسترش و استفاده حداکثری از این یافته مهم بودند. در کنار گسترش ابعاد و سرعت شبکه ارتباطی ، تنوع داده ها را نیز افزایش داده و هر پدیده ای را ابتدا در قالب یک کمیت و سپس به شکل داده های رایانه ای به نقاط دوردست گسیل داشته و در مقصد آنها را دوباره به شکل پدیده اولیه بازیافت کردند. نمود عینی آن شبکه اینترنت و ارسال متن، صدا، تصویر، فایل و غیره است.
جذاب ترین شکل تبادل اطلاعات، ارسال و دریافت زنده صدا و تصویر است که به مخاطب حس حضور فیزیکی در محلی دوردست را می دهد. این واقعیت ساده، مزایای ویدئو کنفرانس را خواهد ساخت.
پایانه های ویدئوکنفرانس مجهز به دوربین برای دریافت تصویر و میکروفون برای دریافت صدا هستند. صدا و تصویر دریافتی در مغز اصلی دستگاه به نام کدک به داده های قابل انتشار در شبکه رایانه ای مثل اینترنت تبدیل و به پایانه مقصد ارسال می شوند. پایانه مقصد داده های دریافتی را در فرآیندی معکوس به صدا و تصویر اولیه دریافت شده تبدیل و در نمایشگر و بلندگوی متصل آنها را پخش می کند . در جهت معکوس نیز صدا و تصویر مخاطب به طرف اول ارسال می گردد. به این ترتیب هر یک از طرفین خود را در طرف مقابل حاضر می بیند.
با استفاده از ویدئوکنفرانس بدون اتلاف وقت، کمترین هزینه و بدون تحمل ریسک سفر، دیدار رودررو را شبیه سازی و از تمام مزایای آن بهره مند می شوید.
اگر چه در ابتدا هزینه خرید تجهیزات و برقراری بستر شبکه مناسب ویدئوکنفرانس به نظر پر هزینه باشد ولی این هزینه در مقایسه با هزینه سفرهای کاری ناچیز خواهد بود. بویژه برای موسسات بزرگ با شعبات دفاتر پراکنده این اختلاف چشمگیرتر است. محاسبه صرفه جویی در هزینه های سفر در پروژه های انجام شده نشان می دهد که نهایتا ظرف مدت یک سال کل هزینه خرید و پیاده سازی ویدئوکنفرانس مستهلک شده و پس از آن هر مورد استفاده ویدئوکنفرانس مستقیما در سود موسسه موثر بوده است. در تمامی این گزارشات تنها مبلغ پرداختی جهت سفرهای کاری منظور شده و هزینه های غیر مستقیم مثل زمان تلف شده، آسیب های عدم حضور مدیر یا کارشناس در محل خدمت، خستگی و نارضایتی از سفر، دوری از منابع مورد نیاز برای انجام کار و از همه مهمتر لطمات جانی ناشی از سفر که بعضا ضایعات جبران ناپذیری در پی داشته در محاسبات ظاهر نشده اند.


برخی از مزایای ویدئو کنفرانس
اما ملاقات رودررو همیشه ممکن و یا راحت نیست. طرفین ممکن است در نقاط دوردست قرار داشته باشند و رسیدن آنها به یک نقطه مشترک مستلزم هزینه و زمان زیادی باشد یا اصلا ممکن نباشد. ممکن است موضوع ملاقات به قدری فوری باشد که تا رسیدن طرفین به یکدیگر دیر شده باشد مثل ملاقات بیمار و پزشک.
ویدئوکنفرانس راه حلی برای ملاقات رودررو بین نقاط دوردست بدون اتلاف وقت ، با کمترین هزینه و بدون پذیرش ریسک سفر است.
از زمانی که پژوهشگران موفق به برقراری ارتباط بین دو دستگاه رایانه و تبادل داده بین آنها شدند، در پی گسترش و استفاده حداکثری از این یافته مهم بودند. در کنار گسترش ابعاد و سرعت شبکه ارتباطی ، تنوع داده ها را نیز افزابش داده و هر پدیده ای را ابتدا در قالب یک کمیت و سپس به شکل داده های رایانه ای به نقاط دوردست گسیل داشته و در مقصد آنها را دوباره به شکل پدیده اولیه بازیافت کردند. نمود عینی آن شبکه اینترنت و ارسال متن، صدا، تصویر، فایل و غیره است.
جذاب ترین شکل تبادل اطلاعات، ارسال و دریافت زنده صدا و تصویر است که به مخاطب حس حضور فیزیکی در محلی دوردست را می دهد. این واقعیت ساده، اساس کار و مزیت ویدئوکنفرانس است.
پایانه های ویدئوکنفرانس مجهز به دوربین برای دریافت تصویر و میکروفون برای دریافت صدا هستند. صدا و تصویر دریافتی در مغز اصلی دستگاه به نام کدک به داده های قابل انتشار در شبکه رایانه ای مثل اینترنت تبدیل و به پایانه مقصد ارسال می شوند. پایانه مقصد داده های دریافتی را در فرآیندی معکوس به صدا و تصویر اولیه دریافت شده تبدیل و در نمایشگر و بلندگوی متصل آنها را پخش می کند . در جهت معکوس نیز صدا و تصویر مخاطب به طرف اول ارسال می گردد. به این ترتیب هر یک از طرفین خود را در طرف مقابل حاضر می بیند.
با استفاده از ویدئوکنفرانس بدون اتلاف وقت، کمترین هزینه و بدون تحمل ریسک سفر، دیدار رودررو را شبیه سازی و از تمام مزایای آن بهره مند می شوید.
اگر چه در ابتدا هزینه خرید تجهیزات و برقراری بستر شبکه مناسب ویدئوکنفرانس به نظر پر هزینه باشد ولی این هزینه در مقایسه با هزینه سفرهای کاری ناچیز خواهد بود و مزایای ویدئو کنفرانس این هزینه را پوشش خواهند داد، بویژه برای موسسات بزرگ با شعبات دفاتر پراکنده این اختلاف چشمگیرتر است. محاسبه صرفه جویی در هزینه های سفر در پروژه های انجام شده نشان می دهد که نهایتا ظرف مدت یک سال کل هزینه خرید و پیاده سازی ویدئوکنفرانس مستهلک شده و پس از آن هر مورد استفاده ویدئوکنفرانس مستقیما در سود موسسه موثر بوده است. در تمامی این گزارشات تنها مبلغ پرداختی جهت سفرهای کاری منظور شده و هزینه های غیر مستقیم مثل زمان تلف شده، آسیب های عدم حضور مدیر یا کارشناس در محل خدمت، خستگی و نارضایتی از سفر، دوری از منابع مورد نیاز برای انجام کار و از همه مهمتر لطمات جانی ناشی از سفر که بعضا ضایعات جبران ناپذیری در پی داشته در محاسبات ظاهر نشده اند.


برخی از مزایای ویدئو کنفرانس

 • شرکت را به طور موثرتری در جهت اهداف خود قرار دهد
 • خلاقیت و یادگیری سریعتر
 • مهارت های مکمل، قوت ها و دیدگاه ها ترکیب می شوند
 • ایجاد اعتماد؛ مشارکت برابر را تشویق می کند
 • یک حس قوی از هدف ایجاد می کند
 • پیشرفت کارکنان را افزایش می دهد
 • مهارت حل اختلافات را آموزش می دهد
 • ارتقا حس مالکیت بیشتر
 • مشارکت / تلاش مشترک
 • حل مسئله سریع تر و نوآوری را ایجاد می کند
 • ایجاد یک کارآمد از کار
 • بهبود رضایت شغلی و حفظ اشتغال

می خواهید درباره ویدئو کنفرانس بیشتر بدانید؟ بیشتر بخوانید:

همه چیز درباره ویدئو کنفرانس