یکی از مهمترین اجزای یک ویدئو کنفرانس میکروفن های آن می باشد، در این مقاله ما می خواهیم میکروفن های ویدئو کنفرانس پلیکام سری Realpresence Group را مورد بررسی قرار دهیم.

میکروفن های ویدئو کنفرانس پلیکام group 300، group 310 ، group 500

دستگاه های این سری از ویدئو کنفرانس polycom دارای یک ورودی میکروفون می باشد در شکل زیر این موضوع نشان داده شده است. لازم به ذکر است که کابل پیش فرض این میکروفون ها 7 متر می باشد برای داشتن افزایش طول میکرفون های پلیکام می توانید این مقاله را مطالعه نمایید.

میکروفن ویدئو کنفرانس پلیکام سری Group 700

در واقع می توان ویدئو کنفرانس polycom group 700 را یکی از شاهکارهای طراحی شرکت پلیکام دانست. این ویدئو کنفرانس دارای 2 ورودی میکروفون می باشد. در شکل زیر شمای از آن را مشاهده می نمایید.