در این مقاله در مورد نصب و راه اندازی Polycom StereoSurround Kit برای ویدئو کنفرانس های polycom صحبت خواهیم کرد. Polycom StereoSurround Kit تجهیزاتی هستند که شامل دو اسپیکر و یک subwoofer هستند.

زمانی که یک سیستم برای Polycom StereoSurround پیکربندی شده باشد، ورودی ها و خروجی های صوتی همه به صورت استریو رفتار می کنند. در غیر این صورت ، تمام ورودی ها و خروجی های صوتی مونو می شوند.

نحوه مناسب نصب و راه اندازی Polycom StereoSurround Kit

وقتی سیستم StereoSurround را تنظیم می کنید ، میکروفون و بلندگو سمت چپ باید از دید اتاق محلی سمت چپ باشند. بلندگو متصل به کانال راست سیستم صوتی را در سمت راست سیستم و بلندگوی دیگر را در سمت چپ قرار دهید. سیستم همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است کانال های چپ و راست را برای سایت دور برگشت می دهد. این تضمین می کند که صدا از قسمت مناسب اتاق گرفته شود.

برای بهترین نتیجه ، همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود ، بلندگوها را حدود 60 درجه از هم جدا کنید.اگر از ساب ووفر در کیت Polycom StereoSurround استفاده می کنید ، مطابق شکل آن را در کنار یک دیوار یا گوشه ای در نزدیکی بلندگوها قرار دهید.

Polycom StereoSurround Kit