یکی از سایت های معتبر در زمینه ی بررسی و آنالیز در دنیای فناوری اطلاعات است، و حالا 10 محصول برتر امنیت شبکه در سال 2016 از نظر CRN معرفی شدند.
این 10 محصول برتر به ترتیب عبارتند از:
1- Sophos XG Firewall (Cyberoam UTM)
سری XG محصولات Sophos معادل UTMهای Cyberoam هستند و توسط تیم مهندسی Cyberoam تولید شده اند.

2- Check Point Software Technologies vSEC Cloud Security

3- Versa VNF

4- Cisco Digital Network Architecture

5- Tenable Network Security Threat Hunting

6- Symantec Advanced Threat Protection

7- Fortinet Security Fabric

8- Cryptzone

9- Dell SonicWall Advanced Threat Protection

10- WatchGuard Wi-Fi Cloud