برای راه اندازی Skype For Business در ویدئو کنفرانس های پلیکام نیاز است گام های زیر در ویدئو کنفرانس های polycom صورت گیرد:

1- دستگاه ویدئو کنفرانس پلیکام باید امکان ارتباط با سرور Skype For Business را داشته باشد

1-1- ویدئو کنفرانس Polycom group 300

2-1- ویدئو کنفرانس Polycom group 310

3-1- ویدئو کنفرانس Polycom group 500

4-1- ویدئو کنفرانس Polycom group 700

2- خرید لایسنس Skype For Business از شرکت ایران تدبیر.

3- پشتیبانی کدک از استاندارد H.263

روال راه اندازی Skype For Business در ویدئو کنفرانس های polycom

  • یک پنجره مرورگر را باز کرده و آدرس IP سیستم یا نام میزبان را در قسمت آدرس وارد کنید.
  • به تنظیمات Admin> Network> IP Network بروید و SIP را انتخاب کنید.
  • تنظیمات SIP زیر را برای محیط Skype for Business پیکربندی کنید.