لایسنس skype
راه اندازی Skype For Business در ویدئو کنفرانس های پلیکام

برای راه اندازی Skype For Business در ویدئو کنفرانس های پلیکام نیاز است گام های زیر در ویدئو کنفرانس های polycom صورت گیرد:

1- دستگاه ویدئو کنفرانس پلیکام باید امکان ارتباط با سرور Skype For Business را داشته باشد

1-1- ویدئو کنفرانس Polycom group 300

2-1- ویدئو کنفرانس Polycom group 310

3-1- ویدئو کنفرانس Polycom group 500

4-1- ویدئو کنفرانس Polycom group 700

2- خرید لایسنس Skype For Business از شرکت ایران تدبیر.

3- پشتیبانی کدک از استاندارد H.263

روال راه اندازی Skype For Business در ویدئو کنفرانس های polycom

  • یک پنجره مرورگر را باز کرده و آدرس IP سیستم یا نام میزبان را در قسمت آدرس وارد کنید.
  • به تنظیمات Admin> Network> IP Network بروید و SIP را انتخاب کنید.
  • تنظیمات SIP زیر را برای محیط Skype for Business پیکربندی کنید.