نرم افزار ویدئو کنفرانس پلیکام ، در واقع منظور از پیکربندی سیستم برای ارتقا نرم افزار ویدئو کنفرانس پلیکام از طریق Skype For Business این است که شما می توانید نسخه نرم افزار خود را از طریق Skype For Business ارتقاء دهید یا حتی به ورژن پایین تر کاهش دهید. برای انجام این کار باید وارد پنل ادمین دستگاه خود شوید و طبق روال این عمل را انجام دهید.

روال پیکربندی سیستم برای ارتقا نرم افزار ویدئو کنفرانس پلیکام از طریق Skype For Business

1- در رابط وب سیستم ، به تنظیمات Admin> General Settings> Updates نرم افزار بروید.

2- در به روزرسانی های نرم افزاری خودکار ، گزینه Automatically Check (بررسی) را بزنید و به روزرسانی های نرم افزار را اعمال کنید.

3- وقتی اخطار محدودیت های export ظاهر می شود ، قبول کردن توافق را انتخاب کنید.

4- زمان شروع و مدت زمان را برای به روزرسانی های برنامه ریزی شده نرم افزار انتخاب کنید.

5- به روزرسانی نرم افزار را از طریق Skype برای Business Server انتخاب کنید.

6- برای به روزرسانی Skype for Business Server کلید نرم افزار خود را وارد کنید.

7- ذخیره را انتخاب کنید.