قابلیت نصب میکروفن های آرایه ای ویدئو کنفرانس Polycom یکی از مزیت های ویدئو کنفرانس های شرکت پلیکام می باشد. با توجه به اینکه میکروفن های ویدئو کنفرانس پلیکام از برق POE برای تامین برق میکروفون استفاده می کنند و طول کابلی که به کدک دستگاه پلیکام متصل می شود 7 متر می باشد و از 7 متر بیشتر دچار افت ولتاژ می شوند به همین دلیل از روش اتصال آرایه ای برای ارتقاء کیفیت صدای ویدئو کنفرانس سالن جلسات استفاده می شود.

نحوه نصب میکروفون های آرایه ای ویدئو کنفرانس Polycom

برای انجام اینکار نیاز است کابل اصلی میکروفون را به دستگاه متصل کنید. سپس در انتهای کابل با توجه به اینکه هر میکروفون دارای دو ورودی می باشد به یک ورودی متصل کنید. سپس کابل دوم را به ورودی دیگر میکروفون اول متصل کنید. سپس کابل دوم را ورودی میکروفون دوم متصل کنید.

نحوه اتصالات در ویدئو کنفرانس polycom group 300 , ویدئو کنفرانس پلیکام group 310 در شکل زیر نمایش داده شده است.

نحوه اتصالات در ویدئو کنفرانس polycom group 500 در شکل زیر نمایش داده شده است.

نحوه اتصالات در ویدئو کنفرانس پلیکام group 700 در شکل زیر نمایش داده شده است.

شما با توجه به نیاز های سالن خود باید حتماً به اینکه توجه کنید که از چه تعداد میکروفن برای برگزاری جلسات شما مناسب خواهد بود. در صورت نیاز با کارشناسان ما تماس بگیرید.