تلفن

روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWS

2 سال گارانتی ایران تدبیر
7 روز گارانتی بازگشت وجه

موجود در انبار

ارسال توسط فروشگاه اینترنتی ایران تدبیر

توضیحات

روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWS

روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWS یک روتر از سری ISR می باشد که دسترسی به اینترنت، امنیت جامع و دسترسی وایرلس را ترکیب می کند. این روتر ها بسیار راحت پیاده سازی و مدیریت می شوند. دسترسی به اینترنت، امنیت پیشرفته و خدمات بی سیم را در یک دستگاه دریافت کنید. روتر های مجتمع خدمات سیسکو 1000 سری ( ISR ) ثابت و روتر های با کارایی بالا هستند که راه اندازی و مدیریت آنها آسان است.

مشخصات کلی روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWS

مدلCISCO C1111-8PWS

GE

1

WAN GE/SFP combo

1

ADSL2/VDSL2+

N/A

LTE Advanced (CAT6)

1EMEAR & North America

802.11ac

2X2 MIMO

LAN GE

8

PoE or PoE+

(4POE)/(2POE+)

Integrated USB 3.0 AUX/console

Yes

Pluggable

No

ابعاد (H x W x D)
(44x323x244 mm)

 

نمای جلوی  روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWS

نمای پشت روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWS

 

شکل 1: سیسکو 1100 سری محصولات خانواده

 

شکل 2: سیسکو Cisco 1100-8P با LTE پیشرفته، پشت و جلوی نمایش

شکل 3: سیسکو Cisco 1100-4P با LTE پیشرفته، پشت و جلوی نمایش

شکل 4 : سیسکو 1101-4P و 1101-4PLTEP با LTE Advanced Pluggable

شکل 5 : سیسکو 1109-2PLTE با CAT4 LTE ثابت

شکل 6 : سیسکو 1109-4PLTE2P با LTE دوگانه

 

اطلاعات مقایسه ای  روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWS با سایر مدل های

 

جدول زیر مشخصات کلی مدل های سری Cisco ISR C1100 را بدون وایرولس (wireless) نشان می دهد

مدل

WAN

Wi-Fi

LAN switch

Integrated USB 3.0 console

Pluggable

GE

GE/SFP combo

ADSL2/VDSL2

+ or G.FAST or G.SHDSL

LTE

Advanced (CAT6)

802.11ac

GE

PoE or PoE+

C1101-4P

1

NA

NA

NA

NA

4

NA

NA

Yes

NA

C1109-2PLTEVZ

1

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

Yes

NA

Same CAT4

technology as P-LTE-VZ

C1109-2PLTEUS

1

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

Yes

NA

Same CAT4

technology as P-LTE-US

C1109-2PLTEGB

1

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

Yes

NA

Same CAT4

technology as P-LTE-GB

C1109-4PLTE2P

1

NA

NA

Yes with

Pluggable

Technology

NA

4

NA

NA

Yes

Yes (All),

Dual

Pluggables

C1111-8P (C1111X-8P with 8 GB memory and flash)

1

1

NA

NA

NA

8

4

2

Yes

NA

C1111-4P

1

1

NA

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

C1112-8P

NA

1

1 G.FAST

(Annex B)

NA

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8P

NA

1

1 G.FAST

(Annex A)

NA

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PM

NA

1

1 G.FAST

(Annex M)

NA

NA

8

4

2

Yes

NA

C1116-4P

NA

1

1 VA-DSL (Annex B/J)

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4P

NA

1

1 VA-DSL

(Annex A)

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PM

NA

1

1 VA-DSL

(Annex M)

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

C1101-4PLTEP

1

NA

NA

Yes with

Pluggable

Technology

NA

4

NA

NA

Yes

Yes (All),

Dual

Pluggables

C1111-8PLTEEA

1

1

NA

1 EMEAR &

North

America

NA

8

4

2

Yes

NA

C1111-8PLTELA

1

1

NA

1 LATAM &

APAC

NA

8

4

2

Yes

NA

C1111-4PLTEEA

1

1

NA

1 EMEAR &

North

America

NA

4

2

1

Yes

NA

C1111-4PLTELA

1

1

NA

1 LATAM &

APAC

NA

4

2

1

Yes

NA

C1112-8PLTEEA

NA

1

1 G.FAST

(Annex B)

1 EMEAR &

North

America

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTEEA

NA

1

1 G.FAST

(Annex A)

1 EMEAR &

North

America

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTELA

NA

1

1 G.FAST

(Annex A)

1 LATAM &

APAC

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PMLTEEA

NA

1

1 G.FAST

(Annex M)

1 EMEAR &

North

America

NA

8

4

2

Yes

NA

C1116-4PLTEEA

NA

1

1

ADSL2/VDSL2

+ (Annex B/J)

1 EMEAR &

North

America

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTEEA

NA

1

1

ADSL2/VDSL2

+ (Annex A)

1 EMEAR &

North

America

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTELA

NA

1

1

ADSL2/VDSL2

+ (Annex A)

1 LATAM &

APAC

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PMLTEEA

NA

1

1

ADSL2/VDSL2

+ (Annex M)

1 EMEAR &

North

America

NA

4

2

1

Yes

NA

C1118-8P

NA

1

1 G.SHDSL

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

 

 

جدول زیر مشخصات کلی مدل های سری Cisco ISR 1100 را با وایرولس (wireless) نشان می دهد

مدل

WAN

Wi-Fi

LAN switch

Integrated USB 3.0 console

Pluggable

GE

GE/SFP combo

ADSL2/VDSL2+

LTE

Advanced

(CAT6)

802.11ac

GE

PoE or PoE+

C1109-4PLTE2PWZ***

1

NA

NA

Yes with Pluggable Technology

2X2 MIMO

4

NA

NA

Yes

Yes (All), Dual Pluggables

C1111-8PWY*

1

1

NA

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1111-4PWX**

1

1

NA

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1112-8PWE

NA

1

1 G.FAST (Annex B)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PWA

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PWB

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PWE

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PWZ

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PMWE

NA

1

1 G.FAST (Annex M)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1116-4PWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(ISDN) Annex B/J

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1117-4PWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex A

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1117-4PWA

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex A

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1117-4PWZ

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex A

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1117-4PMWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex M

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

 

 

جدول زیر مشخصات کلی مدل های سری Cisco ISR 1100 را با وایرولس  (wireless) و LTE نشان می دهد

مدل

WAN

Wi-Fi

LAN switch

Integrated USB 3.0 console

Pluggable

GE

GE/SFP combo

ADSL2/VDSL2+

LTE Advanced (CAT6)

802.11ac

GE

PoE or PoE+

C1111-8PLTEEAWX*

1

1

NA

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1111-8PLTELAWY**

1

1

NA

1 LATAM & APAC

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1112-8PLTEEAWE

NA

1

1 G.FAST (Annex B)

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTEEAWA

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTEEAWB

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTEEAWE

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTELAWZ

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

1 LATAM & APAC

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1116-4PLTEEAWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (ISDN) Annex B/J

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PMLTEEA

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex M

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTEEAWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTEEAWA

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTELAWZ

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A

1 LATAM & APAC

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PMLTEEAWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex M

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1101-4PLTEPWX***

1

NA

NA

Yes with Pluggable Technology

2X2 MIMO

4

NA

NA

Yes

Yes (All)

 

 

جدول زیر اطلاعات لایسنس های Cisco ISR 1100 را نشان می دهد

پارت نامبر

Bundles

ویژگی

SL-1100-8P-IPB

SL-1100-4P-IPB

SL-1100-2P-IPB

IP Base (default)

Routing protocols, ACL, NAT, QoS, BFD, VRF Lite, IP SLA Responder.

SL-1100-8P-APP(=)

SL-1100-4P-APP(=)

SL-1100-2P-APP(=)

Application Experience (APP)

IP Base + advanced networking protocols: L2TPv3, MPLS.

Application Experience: PfRv3, NBAR2, AVC, IPSLA Initiator.

Hybrid Cloud Connectivity: LISP, Virtual Private LAN Services (VPLS), Ethernet over MPLS.

SL-1100-8P-SEC(=)

SL-1100-8P-SECNPE(=)

SL-1100-4P-SEC(=)

SL-1100-4P-SECNPE(=)

SL-1100-2P-SEC(=)

SL-1100-2P-SECNPE(=)

Security (SEC)

IP Base + Advanced Security: Zone-based firewall, IPsec VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), FlexVPN, GETVPN.

Provides up to 50 Mbps IPsec performance. SEC license needed for CVO deployment option.

FL-VPERF-8P-200(=)

FL-VPERF-4P-100(=)

IPSec Performance (VPERF)

IPsec Performance: Additional 100 Mbps for ISR 1100-4P and 200 Mbps for ISR 1100-8P. Not applicable on C1109-2PLTE models.

FL-1100-8P-HSEC(=)

FL-1100-4P-HSEC(=)

FL-1100-2P-HSEC(=)

IPSec HSEC

IPSEC HSEC License for Cisco ISR 1100 8P,ISR 1100 4P, and 1100 2P. Support with IOS XE 16.8.1 or later releases.

C1F1PISR1100S8PK9

C1F1PISR1100S4PK9

Cisco One S/W Bundle

APP, SEC, PRIME licenses (SL-1100-8P-IPB, C1-SL-11008P-APP, C1-SL-1100-8P-SEC or C1-SL-1100-8P-SECNPE,

C1-PI-LFAS-ISR-K9, C1F1VISR1100S8P-01, C1-SL-1100-

PAK) or (SL-1100-4P-IPB, C1-SL-1100-4P-APP, C1-SL1100-4P-SEC or C1-SL-1100-4P-SECNPE, C1-PI-LFASISR-K9, C1F1VISR1100S4P-01, C1-SL-1100-PAK). Cisco ONE selection option is with separate SWSS PID under C1-ISR-ADD.

 

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

برند

تکنولوژی اترنت

Gigabit Ethernet

نوع سری روتر

Cisco Router ISR 1100

حافظه Flash

4 گیگا بایت

حافظه رم

POE

ندارد

دیدگاهها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پشتیبانی آنلاین

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.